• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Mattias Frithiof

Regional tillväxt för attraktivt boende

 

Städer och regioner befinner sig i ständiga förnyelse- och förändringsprocesser. Nya förutsättningar skapas hela tiden i såväl staden och regionen i sig som i omvärlden. Men för att få förändringar att stärka regioner så att de blir attraktiva att bo och verka i krävs strategier där ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner samspelar och förstärker varandra.

Mattias Frithiof är statsvetare och har sedan mer än tio år arbetat med lokala och regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Sverige och på uppdrag av internationella kunder. De svenska storstadsregionerna har utgjort ett särskilt fokus där Mattias arbetat med tillväxtorienterade frågeställningar i gränslandet mellan den fysiska och strategiska utvecklingsplaneringen. Mattias har stor vana att leda omfattande och komplexa uppdrag av policyanalys och institutionella frågor samt i nätverks- och samverkansfrågor på internationell nivå.

 

Kontakt:

Mattias Frithiof
Mattias Frithiof Avdelningschef, Samhällsutveckling