• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Pontus Bengtson

BIM the WSP-way

 

BIM får allt starkare fotfäste i alla led inom byggsektorn. BIM handlar om informationshantering och arbetsprocesser som leder till förbättringar och effektivisering. Ett måste för att kunna skapa framtidens hållbara städer.

Pontus Bengtson arbetar med förändringsprocesser inom WSP där informationshantering och BIM utgör en stor del. Pontus har sina rötter i projektering av anläggningsprojekt där han varit projektör, teknikansvarig, uppdragsledare och besiktningsman. Sedan ett antal år tillbaka arbetar Pontus med utveckling och implementering av nya arbets- och informationsprocesser. Pontus är även engagerad i branschorganisationen BIM Alliance Sweden som ansvarig för anläggningsgruppen.

 

Kontakt:

Pontus Bengtson
Pontus Bengtson Head of Project Technology