• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Planera ditt driftnetto!

15 december, 2014
 

Många nödvändiga reparationer utförs utan samordning med andra behov i fastigheten. Genom att planera ditt underhålls- och investeringsbehov långsiktigt kan ett jämnare kassaflöde åstadkommas.

 

Många fastighetsbestånd förvaltas utifrån kortsiktiga nyckeltalsbedömningar och eftersatt underhåll riskerar att förvandlas till kostsamma investeringsprojekt.

WSP Real Estate utför bedömningar och värderingar av CAPEX/OPEX som kan ligga till grund för en övergripande strategi för ett fastighetsbestånd. I vissa fall kan det till och med vara värt att avyttra delar av sitt bestånd till förmån för andra investeringsbehov.