• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Passivhus

 
 

Blogg om passivhus Charlotta Winkler, internationellt certifierad passivhusexpert, bloggar om fördelarna med att bygga passivhus. Här kan du bland annat följa bygget av hennes eget passivhus. Ta del utav några av våra passivhus-projekt

 
 

Verkställande direktörer inviger

4 december, 2014
 

I fredags hade vi kalas! Vår ”Villa Winkler” blev invigd som certifierat passivhus. Alla kritiska moment med täthet och minimering av köldbryggor har klaffat och resultatet från ännu en energiberäkning visar att vi uppnår passivhusstandard.

 


Gunnar Jönsson, VD på Fiskarhedenvillan klippte det virtuella bandet stående i vår trappa och sa ett par väl valda ord där han tackade projektets medverkande. Avgörande pusselbitar i den totala bilden har varit att snickarna gjort ett mycket noggrant arbete och att Fiskarhedenvillans energiansvarige, Michael Staffas, varit aktiv under hela resans gång. Vidare har vi haft gott stöd från kollegor på WSP med att bolla frågor bland annat angående installationer, VVS och belysning och jag vill passa på att tacka dem även här: Jasenka Hot, Göran Werner, Sonny Andersson och Anders Broing!

Vi gästades även av Simone Kreutzer, VD på Intressegrupp Passivhus Sverige. Simone överlämnade certifikatet för vårt äkta passivhus och även med två handböcker riktade till våra barn, så att de nu tidigt kan ta till sig kunskapen om tekniken.

 

På solsidan förärade oss Svensk Solenergiförenings ordförande Lars Andrén med sin närvaro och höjde pulsen på energidiskussionerna som uppstod. Tack till Markus och Anders från Nyedal Solenergi som gjort ett fint arbete med installation av vår solelanläggning, som ger oss möjlighet att uppnå status plusenergihus. Tack även till Energikontoret Region Hallands Gert Erlandsson som bidrog till den högtidliga stämningen och tack till alla ni andra – ni vet vilka ni är!

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown