• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Brand & Risk

 
 

WSPs brandkonsulter bloggar om branschen och vad som kan vara bra att tänka inom brandsäkerhet och riskhantering. Ta del av de tjänster WSP erbjuder som Brandkonsult & Riskkonsult

 
 

WSP Brand & Risk

2 mars, 2015
 

WSP Brand & Risk är till antalet medarbetare och geografisk spridning den största brand- och riskkonsulten i Sverige. Ungefär 50% av vår omsättning kommer från brandteknisk projektering av byggnader.

 

Vi har ett stort nätverk inom WSP som vi byggt upp under de dryga 10 år som vi varit en del av branschen. Vårt nätverk ger oss möjlighet att arbeta i WSP gemensamma projekt där vi tillsammans kan åstadkomma kostnadseffektiva och byggbara lösningar åt våra kunder. I de projekt där vi arbetar som brandkonsulter med branschkollegor från andra företag kan vi fortfarande nyttja vårt interna nätverk för att finna bra lösningar för projektet. Det är en stor fördel för oss att kunna dra nytta av WSPs bredd och kunskap och därmed kunna dokumentera brandskyddslösningarna så att byggherre och övriga projektörer kan införa dessa i sina handlingar och i förlängningen den färdiga byggnaden.

Kompetens över hela landet

Vår ambition är att vår brandtekniska projektering ska hålla samma nivå och säkerhet över hela landet och jobbar därför mycket med erfarenhetsåterföring. Vi har ett internt forum för frågor där alla våra anställda kan ställa frågor och få snabba svar från kollegor. Frågor och svar dokumenteras i vår ”Wiki” för sökbarhet och vi har regelbundna ”teknikluncher” där frågor och teknik presenteras och dokumenteras via videokonferenser. Vi tror mycket på att detta arbete i förlängningen ger våra kunder en bättre brandteknisk projektering av våra brandkonsulter. Vi har även en utvecklingsenhet som samlar ihop förslag på utvecklingsinsatser som organisationen föreslår samt genomför och implementerar dessa. Vi satsar ungefär en heltidstjänst/år i utvecklingsaktiviteter inom våra olika verksamheter.

Fokus på hållbarhet inom brandteknisk projektering

Just nu fokuserar vi på ”hållbarhet” ett område som blir viktigare och viktigare för våra kunder. Detta är en utmaning inom brandteknisk projektering då en hel del som vi kravställer, tex ett sprinklersystem, leder till högre kostnader och ett större materialutnyttjande. Självklart arbetar vi med analytiska lösningar där byggnadens brandskydd optimeras vid tex en installation av ett sprinklersystem. Det är dock svårt att visa på hållbarhetsnyttan genom att beräkna besparingar i brandskydd mot kostnaden för det som tillförs i pengar. Den beräkningen kanske inte helt klart påvisar vilka andra fördelar som lösningen medför tex gällande utsläpp och energiåtgång vid tillverkandet av byggnadsmaterialet, installationen i byggnaden och  det fortlöpande underhållet.  Vi har dock stora förhoppningar om att kunna vara mer involverade i hållbarhetsarbetet framöver och ta en mer aktiv roll när dessa frågor diskuteras i projekten.


 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown