• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Våra bloggar

 

Här bloggar några av WSPs konsulter om projekt de jobbar med samt nyheter och aktuella frågor inom deras respektive område.

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn

WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 • "+De utländska investerarna allt modigare +" corner
  18 oktober, 2017

  De utländska investerarna allt modigare

  De internationella aktörerna är tillbaka med råge på den svenska marknaden - men de har fokus på helt andra objekt än vad vi är vana vid.

 • "+Ibland hänger det på millimetern+" corner
  16 oktober, 2017

  Ibland hänger det på millimetern

  När man ser en spricka i betongplattan, tänker många automatisk på sättningsskador, men det är väldigt vanligt att det istället rör sig om en harmlös krympspricka. Men kan man vara säker på att den...

 • "+Ingen analys är bättre än sina ingångsparametrar+" corner
  1 juni, 2017

  Ingen analys är bättre än sina ingångsparametrar

  Ingen analys är bättre än sina ingångsparametrar, vilket på fackslang kan uttryckas "skräp in - skräp ut". Stoppar man in ofullständig information i ekvationen blir resultatet också en dålig analys...

 • "+Är din fond tillräckligt grön?+" corner
  19 maj, 2017

  Är din fond tillräckligt grön?

  En hög värdering i GRESB systemet attraherar investerare som söker säkra placeringar.

 • "+Fokus på lokalen i WELL-certifiering+" corner
  17 maj, 2017

  Fokus på lokalen i WELL-certifiering

  WELL-certifiering har till dags dato registrerat över 350 projekt i ett 20-tal länder och växer även på den svenska marknaden. WELL är tänkt som ett komplement till existerande byggnadscertifierin...

 • "+WSP dyker upp i historiskt bad+" corner
  26 april, 2017

  WSP dyker upp i historiskt bad

  Långt nere i källarvalven på Svartmangatan i Gamla Stan ligger ett för många okänt badhus. Själva badet byggdes av Storkyrkoskolan 1932 men valvet det är inrymt i härstammar från 1700-talets mitt.

 • "+Klimatförändringarna ger oss nya investeringskriterier +" corner
  28 november, 2016

  Klimatförändringarna ger oss nya investeringskriterier

  I tider då ett av världens mäktigaste länder har fått en klimatskeptiker som president, har klimatarbetet återigen hamnat i fokus. Vid Parisförhandlingarna 2015 förband sig världens ledare att på 2...

 • "+Ny lagstiftning vill synliggöra miljöskulderna+" corner
  24 november, 2016

  Ny lagstiftning vill synliggöra miljöskulderna

  Vid förvärv av verksamhet eller fastigheter med förorenad mark, brukar man traditionellt förlita sig på att ansvaret för saneringskostnader kan täckas av den förorenande verksamhetsutövaren, föruts...

 • "+Dålig omsättning garanterat dåligt för omsättningen+" corner
  22 november, 2016

  Dålig omsättning garanterat dåligt för omsättningen

  Många kanske inte tänker på att luftomsättningen och klimatet i en butik har en avgörande betydelse för hur trivsamt kunderna uppfattar sin shoppingupplevelse. Undersökningar visar att det har en d...

 • "+Det svåraste med att göra bra affärer, är att avstå från de dåliga+" corner
  1 september, 2016

  Det svåraste med att göra bra affärer, är att avstå från de dåliga

  Media har en förkärlek till att lista fastighetsaffärer och rangordna dem efter köpeskilling, men storleken på affären säger egentligen ingenting om kvaliteten i förvärvet eller köparens bakomligga...

 • "+Fastighetskonvertering: Falukorv och andra föroreningar+" corner
  10 juni, 2016

  Fastighetskonvertering: Falukorv och andra föroreningar

  Inte alltför sällan kastar sig investerare över utvecklingsprojekt som sedan visar sig både svårare och dyrare att genomföra än vad man först antagit. Speciellt svårt kan det vara om man måste hant...

 • "+Vitt är det nya svarta+" corner
  8 juni, 2016

  Vitt är det nya svarta

  Har du funderat över varför gamla tak ofta är svarta och moderna tak är vita? I den ständiga strävan att minska miljöpåverkan av byggnader, har den så kallade ”Cool Roof” tekniken vunnit i popula...

 • "+The Nordic property market+" corner
  16 maj, 2016

  The Nordic property market

  When it comes to real estate markets in Europe, London, Paris and Berlin are amongst the typical cities one thinks of. But while these classic markets suffer from oversaturation, rising prices and ...

 • "+Nya kontorstrender inte bara positivt+" corner
  9 mars, 2016

  Nya kontorstrender inte bara positivt

  Det finns en allmän trend att bygga om befintliga kontor till öppna kontorslandskap. På detta sätt kan en större mängd personer vistas på samma yta och fastigheten blir mer flexibel vilket underlä...

 • "+Uthyrning omöjliggörs vid dålig energiprestanda+" corner
  15 december, 2015

  Uthyrning omöjliggörs vid dålig energiprestanda

  I Sverige får en byggnad inte säljas om inte en energideklaration är genomförd. I fastighetstransaktioner har man än så länge inte tagit denna fråga på allvar, och många transaktioner har genomfört...

 • "+Fasaden krackelerar då branschen pratar om långsiktighet+" corner
  15 december, 2015

  Fasaden krackelerar då branschen pratar om långsiktighet

  På 90-talet började man bygga med enskiktstätade fasadkonstruktioner som var snabb och billig byggmetod som efter några år visade sig orsaka problem med mögelpåväxt i väggkonstruktionen. Detta fick...

 • "+Livsviktigt – Livsfarligt+" corner
  3 december, 2015

  Livsviktigt – Livsfarligt

  År 1976 deltog ett antal krigsveteraner i en kongress i Philadelpia. Efter några dagar insjuknade ett stort antal i svår lunginflammation som ledde till att flera dog. Denna svåra form av lunginfl...

 • "+Göteborg växer med helt Helsingborg+" corner
  8 oktober, 2015

  Göteborg växer med helt Helsingborg

  Just nu händer det mer än på länge i Göteborg. Staden ska växa med ett helt Helsingborg till år 2035 och innan dess ska den hinna fira sitt 400-årsjubiluem och bli en grön och tillgänglig storstad....

 • "+Relining – plåster på hjärtinfarkt?+" corner
  5 oktober, 2015

  Relining – plåster på hjärtinfarkt?

  Fastigheternas tekniska system är konstant i fokus vid transaktioner, vare sig det gäller det enskilda förvärvet av en bostadsrättslägenhet eller förvärvet av en fastighetsportfölj så kommer alltid...

 • "+Så väljer du fastigheter för jämnt kassaflöde+" corner
  2 oktober, 2015

  Så väljer du fastigheter för jämnt kassaflöde

  Ibland får vi frågan om vilka fastigheter som är värda att investera i om man vill att investeringen ska ha ett stabilt kassaflöde, t.ex då finansiering förs genom obligationer. I dessa fall genomf...

 • "+Blir nästa dealbreaker en kemtvätt?+" corner
  29 september, 2015

  Blir nästa dealbreaker en kemtvätt?

  De flesta som gjort fastighetstransaktioner i Sverige har någon gång stött på kommentarer om gamla kemtvättar och klorerade lösningsmedel, vilket sällan orsakat några friskrivningsklausuler i köpea...

 • "+Snabbt - och långsamt - på fastighetsmarknaden+" corner
  11 juni, 2015

  Snabbt - och långsamt - på fastighetsmarknaden

  Efter ett segstartat transaktionsår finns risk för genomhastade och dåligt förberedda affärer.

 • "+Radonproblem kan avtalas bort+" corner
  22 april, 2015

  Radonproblem kan avtalas bort

  När radonmätningar saknas inför fastighetstransaktioner och hyresförhandlingar ställs WSP ofta inför frågan – ”Måste vi mäta radon, allt underhåll ligger ju ändå på hyresgästerna?” Svaret är nej. O...

 • "+Med hissen i skorstenen +" corner
  16 april, 2015

  Med hissen i skorstenen

  Många fastighetsägare installerar fotoceller i hissar för passagerarens säkerhet. Men de flesta vet inte att de även reagerar på brandrök - vilket kan skapa en livsfarlig situation. Trots tillstånd...

 • "+Miljonprogrammet: teknik med passerat bäst före datum+" corner
  14 april, 2015

  Miljonprogrammet: teknik med passerat bäst före datum

  Miljonprogrammen, som byggdes med en 40 årig livslängd, bidrog till nya tekniklösningar. Innovationerna för byggandet duggade tätt. Tekniklösningar, prefabriceringen och nytänkandet var ledord för ...

 • "+Miljonprogrammet: underbart är kort+" corner
  8 april, 2015

  Miljonprogrammet: underbart är kort

  Ekonomin på 1900-talets senaste halva gjorde att begreppen oljekris, energisparande, räntechocker, och arbetslöshet inte fanns i vokabulären. Därför byggdes miljonprogrammet som en kortsiktig lösni...

 • "+MIPIM 2015: Det går bra nu+" corner
  13 mars, 2015

  MIPIM 2015: Det går bra nu

  Efter några intensiva dagar på fastighetsmässan i Cannes, kan vi sammanfatta läget med att den svenska fastighetsmarknaden går som tåget.

 • "+Hotellet sjunker i PUB +" corner
  16 februari, 2015

  Hotellet sjunker i PUB

  I januari släpptes nyheten att varuhuset PUB, blir ett nytt hotell under Scandics regi. Fastigheten består idag av ett varuhus med ett ovanpåliggande hotell, men en betydande andel av handelsytorna...

 • "+Smidig som ett kylskåp+" corner
  13 februari, 2015

  Smidig som ett kylskåp

  Den gamla utformningen av energideklarationer har i åratal orsakat huvudbry för utländska investerare som är vana vid ett annat system indelat i klasser. Nu byter Boverket utseende på energideklara...

 • "+Kontorisering: Tillbaka till framtiden+" corner
  11 februari, 2015

  Kontorisering: Tillbaka till framtiden

  Äldre byggnader är ett uppskattat inslag i våra städer med många attraktiva kvaliteter. I takt med att städerna växer, har industriområden som från början legat i stadens utkant plötsligt fått ett ...

 • "+Se upp för snöfickorna+" corner
  26 januari, 2015

  Se upp för snöfickorna

  I samband med de gångna årens extremvintrar har allt fler fastighetsägare blivit oroliga för sina låglutande takkonstruktioner.

 • "+Strängare säkerhetskrav för hotell+" corner
  15 januari, 2015

  Strängare säkerhetskrav för hotell

  Visste du att hotellverksamhet till skillnad från andra kommersiella fastigheter har hårdare krav på brandsäkerhet och elrevision?

 • "+Planera ditt driftnetto!+" corner
  15 december, 2014

  Planera ditt driftnetto!

  Många nödvändiga reparationer utförs utan samordning med andra behov i fastigheten. Genom att planera ditt underhålls- och investeringsbehov långsiktigt kan ett jämnare kassaflöde åstadkommas.

 • "+Att underhålla ett stadshus+" corner
  10 december, 2014

  Att underhålla ett stadshus

  Så här i Nobeltider är det kanske inte många som tänker på hur man underhåller en kulturbyggnad som stadshuset, som har ett alldeles speciellt slitage.

 • "+Hyresavtal för garage omfattar inte betongskador+" corner
  3 december, 2014

  Hyresavtal för garage omfattar inte betongskador

  Många hyresavtal som tecknats mellan fastighetsägare och garageoperatörer saknar tydliga klausuler om vem som ansvarar för slitage av själva betongkonstruktionen.

 • "+Bostadisering+" corner
  26 november, 2014

  Bostadisering

  Det har blivit alltmer populärt att ”bostadisera” kontors- eller industrifastigheter i centrala lägen, för att på så sätt skapa liv i sömniga stadsdelar. Men att konvertera till bostäder bjuder på ...

 • "+Långsiktig strategi för Solvallas byggnader+" corner
  19 november, 2014

  Långsiktig strategi för Solvallas byggnader

  Solvalla har under lång tid fokuserat på sin kärnverksamhet travsport och de anläggningar som är nödvändiga för driva travsporten framåt. Verksamheten har sedan starten på Solvalla 1931 genomgått e...

 • "+Gamla radonprotokoll orsakar problem i transaktioner+" corner
  19 november, 2014

  Gamla radonprotokoll orsakar problem i transaktioner

  Att radon kan orsaka lungcancer är i Sverige allmänt känt, men att gränsvärdena för arbetsmiljö sedan flera år har sänkts från 400 Bq/m3 till 200 Bq/m3 har gått många förbi.

 • "+3D-ombildningar+" corner
  5 november, 2014

  3D-ombildningar

  Fastigheter med stora lokalytor kan behöva styckas för att uppnå en delning mellan bostäder som kan säljas som en äkta bostadsförening och lokaler som kan hanteras i ett eget bolag.

 • "+Nytt liv i gamla Slaktis+" corner
  30 oktober, 2014

  Nytt liv i gamla Slaktis

  Nyligen invigdes den nya evenemangsarenan Tele2 Arena i södra Stockholm, ett hotell i området byggs om och snart är det dags för en stor förvandling av Slakthusområdet från 1912 som byggdes för att...

 • "+Nya regler för köldmedia kan orsaka kostnader +" corner
  30 oktober, 2014

  Nya regler för köldmedia kan orsaka kostnader

  Det är sedan år 2002 förbjudet att fylla på vissa köldmedier (HCFC) i befintliga kylanläggningar men efter den 31 december i år inträder ett totalförbud.

 • "+Körförbud för hissar+" corner
  16 oktober, 2014

  Körförbud för hissar

  Hissar som saknar tät korgdörr riskerar att få körförbud vid årsskiftet 14/15.

 • "+Bråda dagar för PCB sanering+" corner
  16 oktober, 2014

  Bråda dagar för PCB sanering

  Alla byggnader uppförda mellan 1956 och 1969 där höga PCB koncentrationer konstaterats, skulle vara sanerade senast den 30 juni 2014.

 • "+Het sommar för transaktioner+" corner
  2 september, 2014

  Het sommar för transaktioner

  Nu när hösten påbörjas kan man konstatera att fastighetsmarknaden varit lika het som vädret, då stora fastighetsaffärer från våren går vidare in i Q3.