• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Är din fond tillräckligt grön?

19 maj, 2017
 

En hög värdering i GRESB systemet attraherar investerare som söker säkra placeringar.

 

Om du inte redan känner till GRESB är det ytterligare en förkortning att lägga på minnet. Den står för ”Global Real Estate Sustainability Benchmark” och är en investerardriven organisation vars mål är att hjälpa fastighetsinvesterare att genomlysa sina kommersiella fonders prestation inom hållbarhetsområdet. Du har säkert hört talas om miljöcertifieringssystem som Miljöbyggnad, BREEAM och LEED, vars mål är att genomlysa en byggnad och dess förvaltning. Dessa är baserade på system sprungna ur olika nationers lagstiftning. GRESB försöker istället vara ett globalt system som analyserar en hel fond och hur dess organisation hanterar sitt hållbarhetsarbete – eller sitt s.k. ”ESG” (Environmental and Social Governance). Det yttersta syftet är att skydda aktieägarnas investeringar baserat på forskning om kända förhållanden mellan hållbarhet och finansiell avkastning.

Målet med GRESB

Målet med GRESB är inte enbart att ge investerarna ett jämförande verktyg för att analysera och förvalta sitt hållbarhetsarbete, men även ett verktyg för att förbereda dem på kommande legislativa förändringar inom miljöområdet.  Varje år publicerar GRESB en enkät till sina medlemmar som inkluderar en uppsjö av olika miljöparametrar -  allt från energiförbrukning till sophantering eller koldioxidavtryck. De anslutna företagen får sedan tre månader på sig att svara på frågorna i enkäten som sedan verifieras av organisationen. Man intresserar sig även för frågor om hur man behandlar och man utbildar personal, korruption och andra viktiga indikatorer för investerarna.

Varför ansluta sig till GRESB?

Stiftelser, privata och statliga pensionsfonder använder GRESB för att utvärdera sina placeringar. GRESB var från början en europeisk angelägenhet men har snabbt vuxit till ett globalt och neutralt värderingsverktyg för hållbarhetsparametrar. En hög värdering i GRESB systemet attraherar investerare som söker säkra placeringar.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown