• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

De utländska investerarna allt modigare

18 oktober, 2017
 

De internationella aktörerna är tillbaka med råge på den svenska marknaden - men de har fokus på helt andra objekt än vad vi är vana vid.

 

Sverige är visserligen inte längre ensam om att vara föremål för investerarnas gunst - intresset även har utökats till att gälla hela Norden. Men förutom ett ökat intressen för regionen, kan man också se ett tydligt fokusskifte på investeringsobjekt på den svenska marknaden. Sverige, som sedan länge varit känt för att vara en transparent och lugn marknad har gradvis blivit lite för tråkigt. Traditionell passiv förvaltning genererar inte den avkastning man eftersträvar, och därför kan vi se att ”köpladorna” som var aktuella i förra högkonjunkturen inte längre är några heta investeringsobjekt. Då det är mycket utländskt pensionskapital som söker avkastning, blir fokus på långsiktiga investeringar med god uppsida, i form av projektfastigheter eller fastigheter med utvecklingspotential. Från tidigare högkonjunkturer har vi varit vana med en mer försiktig approach vid utlandsinvesteringar. Att leda projekt i ett annat land kräver lokal förvaltning, och detta löser man i större utsträckning genom olika joint venture projekt men lokala aktörer.

Vi har under senaste åren sett investeringar i orena transaktioner, med investeringsobjekt såsom påbörjade projektfastigheter, kommersiellt felbedömda projekt (där man tror sig kunna bättre än tidigare ägare), potentiella konverteringsobjekt, bostadsprojekt med dålig förvaltning samt byggrätter. WSPs erfarenhet av transaktionerna är att man gärna överskattar sin egen förmåga till att generera avkastning och man därför tar sig an projekt som inte går att räkna hem utan att man måste spela med stora osäkerhetsfaktorer. Man satsar dock trots allt på långsiktiga investeringar, varför de måste bedömas utifrån möjlighet att ha bäring genom en kommande lågkonjunktur. Detta innebär att man i DDn inte enbart bör fokusera på att hitta brister i nuvarande förvaltning. Lika viktigt är att bedöma förmåga till utveckling och framtida förvaltning. Det gör affärerna mer komplexa och svåranalyserade, men jag tror samtidigt att långsiktigheten i projekten bidrar till att stabilisera en annars kortsiktig fastighetsbransch. I en framtida lågkonjunktur ligger utmaningen i att lyckas med sin uthyrning, och den fastighetsägare som inte redan satsat på utveckling i högkonjunktur kommer tvingas sitta med Svarte Petter.

 

Kontakt:

Johnny Wahlström
Johnny Wahlström International relations / Head of Real Estate dep