• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Fokus på lokalen i WELL-certifiering

17 maj, 2017
 

WELL-certifiering har till dags dato registrerat över 350 projekt i ett 20-tal länder och växer även på den svenska marknaden. WELL är tänkt som ett komplement till existerande byggnadscertifieringsprogram men med fokus på brukarnas välbefinnande.

 

Energianvändning räknas därför inte in utan istället fokuseras på brukarens upplevelse, tillgång till det som kan behövas för ett hälsosamt arbetsliv och en sund miljö.

Kriterierna som värderas i WELL utgår ofta från lokalen och det är därför till större del upp till hyresgästen att uppfylla dem. Fastighetsägaren kan dock erbjuda en byggnad med goda förutsättningar, tex  med genomtänkta system för ventilation och belysning.

En positiv sak med en WELL-certifiering är att många värderingskriterier delas med GRESB.  Programmen samverkar så att GRESB nu delvis räknar in en WELL-certifiering och i framtiden kan därför WELL få ännu större betydles i en GRESB Real Estate Assessment.

Det är alltså  relativt enkelt att lyfta en befintlig fastighets GRESB värdering med en WELL-certifiering. En lokal kan dessutom redan uppfyllt flera av kraven om ett byggnadscertifieringsprogram som LEED eller BREEM finns. Vid en ombyggnation är ett bra tillfälle för fastighetsägaren att anpassa lokalerna avseende ventilation, inneklimat, belysning, tillgänglighet och akustik.

WSP har god kompetens och erfarenhet av arbete med WELL-certifieringar. Ett första steg mot WELL kan vara att screena ett fastighetsbestånd och se över vilka fastigheter som är bäst lämpade för certifiering. Alternativt kan WSP direkt analysera status och föreslå lämpliga åtgärder för en specifik fastighet eller lokal.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown