• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Ibland hänger det på millimetern

16 oktober, 2017
 

När man ser en spricka i betongplattan, tänker många automatisk på sättningsskador, men det är väldigt vanligt att det istället rör sig om en harmlös krympspricka. Men kan man vara säker på att den är harmlös? Ibland hänger det faktiskt på millimetern. Eller 0,3 millimeter närmare bestämt.

 

Den kanske vanligast förekommande sprickorna vi får frågor om är s.k. krympsprickor. Dessa uppstår under gjutningsprocessen och när betongen sedan torkar (framförallt under första månaderna). Krympningen förekommer både i ”plastiskt skede” och uttorkningsskedet. Denna krympning motverkas av friktion mot armeringen och eventuella anslutningsytor (t.ex. marken under betongplattan). Detta orsakar dragspänningar i betongen vilket leder till krympsprickor. Att förebygga eller begränsa sprickbildningen kan göras på olika sätt; Man kan välja ett anpassat betongrecept, att behandla betongen under gjutningen, att begränsa storleken på gjutområdet, att bygga in krympfogar, att armera betongen mot krympning, osv. Trots alla försiktighetsåtgärder är det dock ingen säkerhet at inga krympsprickor uppstår.

Men hur vet man när krympsprickor blir ett problem? Först och främst måste man fastställa att det verkligen handlar om krympsprickor. Har man väl konstaterat detta man se till att sprickbredderna ligger inom acceptabla gränser så att skyddet för armeringen är säkerställd, annars finns risk för korrosionsskador. Om armeringen börjar rosta expanderar nämligen betongen i storlek och spränger sönder omgivande betong. Man bör också ta hänsyn till att verksamheten i fastigheten inte påverkas negativt av sprickorna, tex att sprickorna kan förvärras av att man kör tunga truckar på ytan.

För att bedöma om armeringen kan ta skada brukar man använda ett riktvärde som säger att sprickan kan lämnas oåtgärdad om den är mindre än 0,3 mm. Men om konstruktionen är gjuten för att vara vattentät måste man vara mer stringent. Uppstår vatteninträngning kan det krävas injektering, vilket kan leda till större kostnader.

 

Kontakt:

Bram Van der Stocken
Bram Van der Stocken