• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Fastigheter

 
 

Blogg för dig inom fastighetssektorn WSPs fastighetsblogg håller dig uppdaterad om vad som är på gång inom fastighetssektorn och hur WSP kan hjälpa dig. WSP tillhandahåller många olika tjänster för fastigheter som besiktningar, skadebedömningar, due diligence, underhållsplaner och förvaltning.

 
 

Ingen analys är bättre än sina ingångsparametrar

1 juni, 2017
 

Ingen analys är bättre än sina ingångsparametrar, vilket på fackslang kan uttryckas "skräp in - skräp ut". Stoppar man in ofullständig information i ekvationen blir resultatet också en dålig analys. Svensk fastighetsmarknad är inne i en sådan period nu. Så länge utredning av skattepaketet ligger på remiss saknas en viktig parameter i transaktionsanalysen, och det ställer till det i kassaflödesberäkningarna.

 

Denna osäkerhet har lett en bieffekt; styrkeförhållanden på transaktionsmarknaden förändrats. Det har under lång tid funnits för mycket kapital i förhållande till investeringsobjekt, men nu har det börja svänga åt andra hållet. Eftersom en köpare idag kommer att beskattas hårdare (okänt hur hårt) vid en försäljning efter skattepaketets införande 2018, är det svårare att räkna hem affären. Därför har flera köpare blivit mer avvaktande, speciellt de med kortsiktig placeringshorisont som har svårt att räkna hem en sådan effekt på kort sikt.

Effekten blir att säljarna helt plötsligt blir mer angelägna att avsluta sina affärer än köparna, vilket både pressar priserna och gör DD processen besvärligare. De köparna som ändå vågar investera nu måste  riskminimera på alla fronter, och eftersom de plötsligt har mindre konkurrens får de också mer utrymme att vända på varje sten i DD processen.

Det finns trots allt lite ljus i tunneln. Sverige är fortfarande attraktiv marknad för internationell kapital. En allmän oro i världsekonomin och kommande Brexitförhandlingar leder till att globala aktörer söker sig till säkra och mer transparanta marknader. Men att jobba med utländska köpare ställer högre krav på säljprocessen än vad vi är vana vid från den inhemska marknaden. De försäljningarna som genomförs nu är i många fall dåligt förberedda för den internationella marknaden. De utländska aktörerna kan inte den svenska marknaden och svensk lagstiftning, och har därför högre krav på detaljeringsgrad på den information som presenteras. All dokumentation ska finnas tillgänglig och allt ska granskas. På en osäker marknad är riskminimering viktigt.

DD processerna under våren har därför varit utdragna. Det är dags att vakna upp och inse att vi trots allt fortfarande är en attraktiv del av den globala marknaden och anpassa vårt beteende efter detta. Svenska fastigheter är ur internationellt perspektiv välbyggda, energisnåla och av god kvalitet - vi måste bara förmå oss själva att presentera våra objekt på ett mer tillförlitligt sätt. Det är i alla fall de parametrar vi har att jobba med i dagsläget.

 

Kontakt:

Johnny Wahlström
Johnny Wahlström International relations / Head of Real Estate dep