• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter är ett internt projekt där unga talanger, som brinner för hållbarhetsfrågan, paras ihop med mer seniora kollegor som vill bli uppdaterade och samtidigt hjälpa yngre i branschen. Här kan du läsa deras bloggar om projektet.

 
 

Att göra hållbarhetsfrågan mer visuell

20 oktober, 2016
 

”Det är svårt att förstå det där med hållbarhet. Kan man inte sammanfatta det till en siffra eller symboler som grönt, gult eller rött.” Kommentarer liknande denna hör man inte allt för sällan när man pratar med personer som dagligdags inte arbetar med hållbarhetsfrågor. Och när man pratar hållbarhet med inköpschefer så kan man ibland, lite uppgivet höra; ”Vårt företag har över 10 000 leverantörer runt om i värden som vi ska hålla koll på. Och att ställa hållbarhetskrav på alla dessa är en omöjlighet. Var ska man börja…”.

 

Inom min avdelning så är vi flera konsulter som dagligen arbetar med hållbarhet i leverantörskedjor på uppdrag av företag, myndigheter och intresseorganisationer. Så kunskapen om vad som är viktigt hållbarhetsmässigt är stor. Men en utmaning för oss är att på ett enkelt och förståeligt sätt kunna presentera detta för inköpare så att de kan ta fram mål och strategier för hur deras företag ska arbeta med sina leverantörer i syfte att förbättra hållbarhetsarbetet i leverantörskedjan. Eller i alla fall börja med att minska risken för att köpa av leverantörer som inte kan anses ta hållbarhetsfrågan på allvar.

Hållbarhetsfrågan i ett globalt perspektiv omfattar många olika dimensioner och aspekter. Det handlar om brist på färskvatten, korruption, möjlighet till facklig anslutning, utsläpp av klimatpåverkande gaser mm. När jag anslöt till WSPs Hållbarhetsmentorsprogram kretsade mina tankar kring att det borde gå att på nått sätt kunna visualisera detta grafiskt, via användande av GIS. Om man kan plotta sina leverantörers lokalisering i en karta där man samtidigt kan visa på i vilka länder som det finns extra stora utmaningar med olika hållbarhetsfrågor, då har man något att diskutera utifrån och man får en hjälp med att se hur man ska börja nysta upp problemet.

Min mentor Martin vars expertis är geografiska informationssystem, GIS, och jag diskuterade utmaningen med att visualisera hållbarhetsfrågan. Och redan efter vårt första möte gjorde vi ett test för att se vad som var möjligt att göra. Vi tog öppna data som redovisar var i världen man har problem med olika hållbarhetsfrågor, läste in detta i ett GIS-verktyg och därefter så läste vi in en kunds leverantörer i systemet. Det var faktiskt enklare än vad jag vågat hoppas och tro. Vi kunde nu visa i en världskarta vilka av kundens leverantörer som har verksamhet i länder/regionen som brottas med utmaningar utifrån olika hållbarhetsaspekter.   

Vi arbetar nu med att diskutera det vi gjort med våra kunder och intresset är stort. Vi kan nu visualisera kundens hållbarhetsutmaning i en kartbild och genom detta kan vi enklare prata hållbarhet med inköpare som inte är experter i ämne.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown