• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter är ett internt projekt där unga talanger, som brinner för hållbarhetsfrågan, paras ihop med mer seniora kollegor som vill bli uppdaterade och samtidigt hjälpa yngre i branschen. Här kan du läsa deras bloggar om projektet.

 
 

Geodata för hållbara leverantörskedjor

18 oktober, 2016
 

Ibland slås vi nog alla av den tillsynes outtröttliga konsumtion och resursanvändning som pågår runt omkring oss och som vi förstås också utgör en del av. I vardagliga situationer står man ofta inför beslut där man kan fråga sig om det man gör är hållbart?

 

Vad innebär det egentligen att jag som konsument kan få tillgång till den här varan? Vem har producerat den? Under vilka förhållanden? Hur ser miljön ut där den produceras? Och hur mycket resurser har gått åt innan den till slut nått till mig?

Det kan vara en ofantligt komplex kedja där en vara lämnat ett spår efter sig som påverkar flera platser, människor och miljöer långt ifrån dig som slutkonsument.Hållbarhetskonceptet måste per definition vara brett och omfattande. Det handlar om att se helheter. Det här medför också att det finns en uppsjö av ingångar och angreppssätt där olika tekniker och kompetenser kan komma till nytta.

Att min adept Ulrik redan var insatt i arbete med hållbarhetsfrågor gjorde att vi snabbt kunde röra oss förbi de grundläggande frågorna om vad hållbarhet är och i stället prata om hur vi kunde kombinera våra kompetenser för att skapa nya tjänster och produkter. I mitt arbete hanterar jag miljöfrågor i den fysiska planeringen och vår byggda miljö, där jag framförallt arbetar med geografiska informationssystem och geografisk data. Det finns en stor mängd av värdefull geografisk information rörande såväl sociala, ekonomiska och ekologiska förhållanden vilket kan bidra till att mer välgrundade och hållbara beslut kan tas.

Vi bestämde oss snabbt att fokusera på leverantörer och produkter i leverantörskedjor och vikten av att visualisera och att geografiskt förankra dessa. Vår målsättning är att skapa ett verktyg som gör den komplexa hållbarhetsfrågan något mer greppbar, visuell, geografiskt förankrad och att detta i förlängningen kan generera ett större hållbarhetsengagemang och mer välinformerade producenter och konsumenter!

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown