• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter är ett internt projekt där unga talanger, som brinner för hållbarhetsfrågan, paras ihop med mer seniora kollegor som vill bli uppdaterade och samtidigt hjälpa yngre i branschen. Här kan du läsa deras bloggar om projektet.

 
 

Hållbarhet, ett ord fyllt med frågetecken, funderingar och möjligheter

20 december, 2016
 

Som medarbetare på WSP så har jag har reflekterat över hur vi tar oss an möjligheterna gällande hållbarhet. Via vårt intranät går det inte en dag utan att man informeras om hållbarhet via de olika nätverk och alla spännande uppdrag med hållbarhet som ingrediens.

 

Jag är fast besluten om, att vi på WSP ska agera fullt ut, och då menar jag ända ner till den enskilde medarbetaren. Vi är på god väg, men det återstår dock en hel del. Den stora utmaningen enligt mitt sätt att se det, ligger i hur vi lyckas ändra vårt beteende, en uppgift som inte ska underskattas och som kräver tålamod.

Idag har vi en mängd olika nätverk inom området och som alltid handlar det om att paketera ner det, så att medarbetaren kan ta till sig och förstå vart WSP är på väg. Engagemang är en annan viktig och avgörande framgångsfaktor om WSP nu ska ta marknadsandelar och då inte enbart hållbarhetstjänster, för att vi ska bli outstanding och bli det vi jobbar varje dag för, att vara kundens självklara första val. En annan spännande frågeställning som är ständigt återkommande när man kommer in på området hållbarhet ”lever vi som vi lär”? En fråga som jag tycker vi inom WSP måste ställa oss med kontinuitet över tiden. Hur ska man annars bli trovärdig?

Avslutningsvis vill jag lyfta fram vårt framgångskoncept inom WSP, hållbarhetsmentorer & -adepter som är ett lysande exempel för medarbetare/chefer att få stöd och hjälp med hållbarhetsfrågorna och att därefter ta det till en affärsmässig nivå. Min kollega och mentor Elin Bölske och jag har tagit oss an uppgiften med att försöka profilera vårt Umeåkontor till att vara bäst i klassen och allt vad det innebär.  Nu har vi en resa framför oss, men har på denna korta tid fört dialogen internt, haft möte med kunder och dessutom fått ett prestigeuppdrag åt Akademiska Hus att projektleda/samordna deras uppdrag inom Umeå Smart Cities. Mycket tack vare konceptet.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown