• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter är ett internt projekt där unga talanger, som brinner för hållbarhetsfrågan, paras ihop med mer seniora kollegor som vill bli uppdaterade och samtidigt hjälpa yngre i branschen. Här kan du läsa deras bloggar om projektet.

 
 

Hur kan WSP bidra till ökad hållbarhet?

22 november, 2016
 

Många saker går på rutin på kontoret. Vi träffar samma människor i fikarummet och söker upp nya kollegor mest när vi har någon specifik fråga. Genom hållbarhetsmentorsprogrammet har vi fått möjlighet att samarbeta över gränserna med en ny person. Jag och min adept Anders har i projektet satt mål på att öka hållbarhetsaspekterna i kontorets projekt.

 

Hållbarhetsfrågan kommer vi inte undan, det är en ödesfråga i vårt samhälle idag och det pratas om systemskifte. Hänger man inte med så lämnas man bakom. Hur kan då vi på WSP bidra till ökad hållbarhet? Jag tror svaret är att vi behöver jobba med det i alla våra projekt, och inse att allt vi gör bidrar till något. Vi bidrar till att allt är som förr, eller bidrar till att göra organisationer och projekt bättre och hållbarare.

Vi gör mycket inom hållbarhet idag, men att inkludera hållbarhetshänsyn i alla våra uppdrag kräver fortfarande ett stort arbete. När det efterfrågas av våra kunder behöver vi kunna möta det behovet med hög kvalitet. Men det krävs att vi har med oss frågan även om det inte efterfrågas av kunderna idag. Det gäller att ligga ett steg före kunderna och att ta reda på var möjligheterna finns. Så vad vi på WSP behöver kunna göra är för det första att kunna svara och vinna kunders förfrågningar som innehåller hållbarhetsaspekter. Men om förfrågningarna inte gör det behöver vi kunna ha en dialog med kunden om frågans betydelse, fördelarna med att ha med hållbarhetshänsyn och visa att kompetens finns hos oss att ge dem stöd i detta. WSP behöver fortsätta att aktivt engagera sig i branschsamarbeten för att driva frågorna på högre nivå och att vara med och driva utvecklingen för att kunderna ska kunna följa oss. Vi kan lära våra kunder om hållbarhet. Hur ska de göra? Vad de ska satsa på? Och vad de har att vinna på det? Vi kan berätta om lagar som finns och som kommer komma. Om hur man ligger steget före Uppdrag Granskning genom att redan veta hur det man köper har tillverkats. Om hur man söker pengar för sina hållbarhetsprojekt. Och mycket mera.

På WSP görs väldigt mycket av detta, men vi är inte framme än. Vi har kompetensen och erfarenheten inom företaget, alla vet bara inte om det än.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown