• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter

 
 

Hållbarhetsmentorer och -adepter är ett internt projekt där unga talanger, som brinner för hållbarhetsfrågan, paras ihop med mer seniora kollegor som vill bli uppdaterade och samtidigt hjälpa yngre i branschen. Här kan du läsa deras bloggar om projektet.

 
 

Vinnande lag!

21 juni, 2016
 

I midsommartider är jordgubbar något vi längtat efter hela året och som vi tar som självklart! Visst finns en oro när vattnet inte räcker till på Öland! Det blir då ett tydligt exempel på hur vi påverkas av förändringar i samhället.

 

När jag fick möjligheten att medverka i hållbarhetsprojektet kopplade jag direkt till mina egna värderingar om hållbart byggande.

I planerings- och projekteringsskedet av byggprojekt tas viktiga beslut och en av mina förväntningar är att bättre kunna lyfta fram konkreta exempel på ekonomiska vinster med hållbart byggande.

Med Jane som hållbarhetsmentor så ser jag stora fördelar med att förbättra mina egna kunskaper då vi tillsammans kan lyfta fram hållbarhetsfrågorna i tidiga skeden och även i pågående uppdrag.”

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown