• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

Thought Leaders

 
 

I denna bloggen kan du följa våra Thought Leaders. Det är medarbetare som var och en ligger i framkant inom sitt kompetensområde och som gärna delar med sig av sin kunskap.

 
 

Gör som Elon, konceptualisera mera – tekniken finns redan!

30 november, 2016
 

För tredje året i rad hölls i måndags Svenska Solelmässan som ger besökare en plattform för ny miljöteknik. Mässan riktar sig till fastighetsägare, entreprenörer, beslutsfattare och intressenter för hållbar energiförsörjning. Mässan hölls i Uppsala Konsert och Kongress och arrangerades av Energikontoret i Mälardalen och STUNS Energi i samarbete med branschförening Svensk Solenergi.

 

I myllret på mässan sågs bland annat entreprenörer, återförsäljare, pionjärer, projektutvecklare liksom konsulter och forskare. Dessa rörde sig i mässhallen och i den stora plenumsalen tillsammans med en och en annan besökare av SABOs Energikick som anordnades parallellt i huset.

Mässans besökare erbjöds föredrag om kommunala satsningar, erfarenheter från solelprojekt av olika slag, en diskussion (mer än debatt) fördes mellan energipolitiska talespersoner från Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet tillsammans med experter och beställare. Deltagandet av beslutsfattare och även energibolag visar att intresset etablerats på riktigt och att frågan nu har en given plats i både energipolitiken och inom strategier som drivs för en hållbarare utveckling av vårt samhälle.

Det är nästan rörande att se att alla är överens om att vilja ha en del av solelskakan. Tekniken finns men i Sverige kvarstår ännu vissa regler som förhindrar en kraftfull expansion av storskalig utbyggnad. Liksom även kan skådas inom andra områden, utmanas dock dessa regler. Entreprenörer, kreativa krafter och nyckelpersoner rör sig i reglernas gränsland. De vågar testa nya vägar vilket i förlängningen tvingar fram översyn och förändring av regler och styrmedel. Så händer även nu i Sveriges solelsbransch. Exempel på dessa steg är fastighetsägare som kopplar om från lägenhetsabonnemang till endast ett abonnemang per byggnad men med undermätare för att tillgodose hela fastighetens elbehov, och investerare som vågar satsa storskaligt i solcellsparker eller på andra ytor.

Föreläsare från två återförsäljare och solcellentreprenörer visade takpannor med integrerade solceller, mycket liknande de som fått stor uppmärksamhet när Teslas VD Elon Musk visade satsningen på deras SolarCity för någon månad sedan. Faktum är att denna teknik inte är ny, men Tesla har paketerat och konceptualiserat varan på det sätt som marknaden kräver för att slå igenom. Det är mycket likt andra saker som vi arbetar med inom hållbarhetsutveckling. Vi behöver vara innovativa för att skapa smarta paket, för att nå fram och för att väcka intresse. Då får vi med beslutsfattare, modiga beställare, investerare och samhällsutvecklare från en bred front.

På mässan gavs exempel på innovation och drivande krafter som söker efter alternativ till konventionella solenergiinstallationer på egenägda söderorienterade lutande tak. Detta har resulterat i uthyrning av solelinstallationer i form av fast kWh-pris från öronmärkta moduler, oavsett om de är installerade  och drivs av en tredje part eller sitter i en av landets solelparker. Produkter visades som ger arkitekter ökat utrymme för kreativitet genom solcellsmoduler som möjliggör transparens, mönster eller färgtryck som sällan skådats tidigare i Sverige. Vidare poängterades batterilagringens och den smarta styrningens plats i ett hållbart system där en sammansättning av experter inom olika teknikområden resulterar i bättre lösningar.

WSPs avtryck i utvecklingen syns i presentationer och broschyrer från leverantörer och beställare. Alvestas kommunhus med solavskärmning, färgade solcellsmoduler vid Linköpings P-hus i BO2017 samt takinstallationer på Väla centrum i Helsingborg flashar förbi som exempel på nya applikationer och smarta installationer. Även frågeställningar inom en mycket intressant inriktning som vi behandlar i ett pågående projekt med Eksta Bostads AB diskuterades på mässan. I Ekstaprojektet undersöks möjligheter och mervärden i mikronät med solel i stadsplanering. Här stöter vi på frågeställningar angående tolkningar av koncessionsplikten vid utbyggnaden av en smart stad eller stadsdel. Elnätbolag representerades vid mässan och dessa är intresserade av att söka nya möjligheter och affärer i omställningen.

Talarna på mässan tackades med bland annat ett intyg på några watt solel, som företaget Watt-s installerar i samband med inköp samt lovar att ge årlig utdelning för. Detta är ännu ett exempel på hur man kan leverera solel till engagerade köpare utan tak. Jag fick feeling och spontanhandlade fyra julklappar rakt av, 4 Watt á 90 kr. 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown