• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 

WSP Management

 
 

WSP Management består av många av branschens mest erfarna projektledare, som vet hur man driver projekt i mål. Vi är vana att leverera en komplett projektledarorganisation eller att ingå i en befintlig organisation. Här kan du följa våra bloggare som skriver om stort och smått, med reflektioner från vår värld.

 
 

Kollegor i branschen i samlad dialog för att påskynda användningen av BIM i byggbranschen

7 oktober, 2016
 

En framgångsfaktor för ett lyckat projekt är att arkitekter, konsulter, projektledare och entreprenörer har ett öppet samarbete där tydliga riktlinjer och gemensamma mål sätts tidigt i processen. Så långt är alla överens. Vi vet också vad som krävs för att nå dit, men hur får vi med oss branschen och beställarsidan?

 

Detta var den gemensamma utgångspunkten då våra kollegor i branschen, LINK Arkitektur, i veckan bjöd till workshop och dialog för ledande företag inom BIM och digitalisering. Samtalet kretsade kring om hur man kan driva och påskynda arbetet framåt inom dessa områden. WSP med Jonas Thörnquist från WSP Management var ett av de företag som medverkade.

Workshopens fokus var att belysa allas möjligheter, viljor och syn på framtiden. Dialog hölls kring frågor som: Hur kan man tillsammans samarbeta för att gemensamt lyfta BIM och informationshantering? Hur kan man hitta effektiva vägar för att implementeringen av BIM, informationsflöden och digitala lösningar genom hela branschen ska tas på allvar?

För att belysa med konkreta exempel och erfarenheter hade branschkollegor från Norge bjudits in. I Norge ligger man steget före i implementeringen av BIM och vägen man gått för att nå dit är genom juridiska krav och standarder. Dessa erfarenheter är något vi skulle kunna dra nytta av.

Digitaliseringen ger möjligheter till att vi gemensamt kan förädla våra processer, minska felmarginalen på bygget, få effektivare processer, arbeta aktivt för att minska resursslöseri och öka hållbarheten i projekten. På så sätt tar vi också ett bättre ansvar för vårt samhälle.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown