• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Ledning och historik

Ledningsgruppen för WSP Sverige.

 

Magnus Meyer, VD

Eva Aspengren, ekonomidirektör

 

 

 

 

 

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör

 

Arnold Stifors, försäljningsdirektör

 

 

 

Kristina Englund, Affärsområdeschef WSP Environmental

Åsa Zeinetz, affärsområdeschef WSP Bro & Vattenbyggnad

 

Mickey Johansson, vice VD och affärsområdeschef WSP Management

Patrik Gune, affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad

 

 

Håkan Danielsson, affärsområdeschef WSP Systems

Fredrik Bergström, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi

 
 

Charlotta Järnstedt, chefsjurist

 

Jan-Åke Fransson, affärsområdeschef WSP Process 

 

Mårten Sandell,
affärsområdeschef Byggprojektering