• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Mission, Vision och värderingar

 

WSPs mission:
To be a solution-driven advisor with outstanding expertise

WSPs vision:
Always be the first choice for clients, partners and employees

För att kunna samarbeta effektivt över gränserna i ett dynamiskt, globalt företag krävs starka gemensamma värderingar.

 • Vi ligger steget före
 • Vi är pålitliga
 • Vi samverkar
 • Vi är engagerade
 • Vi tar ansvar


Vi ligger steget före
Vi är proaktiva och ligger steget före kundernas förväntningar och i framkant på utvecklingen i branschen. 

Vi är pålitliga
Förtroende är grunden i allt konsultarbete. Förtroende bygger vi genom att låta transparens och etik prägla hela vårt arbete. Vi är tydliga och ärliga både mot kunder och varandra.

Vi samverkar
I WSP samverkar vi på lokal, nationell och global nivå. Det skapar bättre service till kunden och utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.

Vi är engagerade
Vi är starkt engagerade i arbetet att ge våra kunder det lilla extra och i utvecklingen av oss själva och företaget.

Vi tar ansvar
Vi bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att:

 • ha ett hållbarhetsperspektiv i alla våra uppdrag
 • ta hänsyn till den omvärld vi lever i
 • ha ett starkt hållbarhetsarbete i företaget