• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 • Google+
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 
 

WSP | Parsons Brinckerhoff er en af verdens førende professionelle rådgivende ingeniørvirksomheder.

 

WSP | Parsons Brinckerhoff opererer indenfor strategisk rådgivning, planlægning, ingeniørarbejde og konstruktion af store miljø-, bygge- og infrastrukturprojekter. Med vores omfattende ressourcer fra hele verden, kan vi sammensætte teams med færdigheder, der matcher vores kunders behov. Vores strategiske rådgivere, planlæggere, arkitekter og ingeniører er i stand til lokalt at levere den bedste service.

 

Vi er over 36.500 medarbejdere, der er baseret på 500 kontorer i 40 lande - på tværs af alle kontinenter. I Norden er vi 4.400 medarbejdere, hvoraf 30 er placeret i Danmark.

 

MILJØ
 • Miljøvurdering
 • Certificering af bæredygtigt byggeri
 • Miljø due diligence
 • Miljøaudit
 • Arbejdsmiljø
 • Geotekniske undersøgelser
 • Klimatilpasning
 
Energi
 • Biomasse konvertering
 • HVDC kraftkabler
 • Vindenergi
 • Datacentre
 • Transmission
 • Kraftværker
 • Energisyn og energieffektivisering
 
Infrastruktur
 • Bane og metro
 • Broer, tunneler og konstruktioner
 • Havneanlæg og kystprojekter
 • Letbaner
 • Lufthavne
 • Telekommunication
 • Veje
 
BYGGERI
 • Masterplanning
 • Leg og læring
 • Kultur og idræt
 • Sundhed og pleje
 • Boliger
 • Erhverv
 • Landskab og bystrategi
 
STRATEGISK CONSULTING
 • Planlægning og organisering
 • Valg af samarbejds- og entrepriseformer
 • Kravsspecifikation og programmering
 • Udbudsrådgivning og udbudsstrategi
 • Kontrahering og kontraktstyring
 • Projekt- og procesledelse
 • Økonomi-, tid- og kvalitetsstyring
 
INDUSTRI
 • Biotek
 • Pharma
 • Bryggerier
 • Fødevarer
 • Tekstiler
 • HAZOP
 • Kemikalier