• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Digitaliseringen handlar om människor

Om 10 år kommer sättet på vilket vi bygger vårt samhälle se helt annorlunda ut. Digitaliseringen kommer då att ha påverkat samhällsbyggnadsbranschen i grunden. Den exponentiella tillväxten av datorkraft och mängden data kommer att leda till en utveckling vi har svårt att föreställa oss idag och detta kommer medföra störningar i många etablerade företags verksamhet.

 

"Som konsulter måste vi våga utvecklas. Annars riskerar vi att inom kort stå inför ett 'Kodak moment'."

Redan idag ser vi utvecklingen i många traditionella branscher, såsom t.ex. hotell och taxi, där digitalt överlägsna Airbnb och Uber förändrat spelplanen och tagit sig förbi de traditionella aktörerna. Detta kommer hända även i vår bransch. Digitaliseringen kommer förändra företagsmarknaden dramatiskt med hög exponentiellt hastighet, och som ett resultat kommer företag som inte är beredda för detta riskera att slås ut från marknaden.

Scenariot kan liknas med "the Kodak moment", historien om Kodak, ett företag som uppfann digitalkameran, fick patent på den år 1975, men förgäves fortsatte att producera analoga kameror in i det sista tills marknaden för sådana var helt död. De misslyckades med att anpassa sin verksamhet till digitaliseringen trots att de hade alla möjligheter att göra det. Det är därför ett måste att redan idag förbereda sig för den revolution som kommer, och som vi till viss del redan är inne i.

Stor potential

Att förändra en hel bransch görs inte i en handvändning, men en stor möjlighet för de företag som tar täten i anpassningen till de nya förutsättningarna är, förutom överlevnad, ökad produktivitet och effektivitet. Men är vi inte effektiva idag då? Nej, tyvärr långt ifrån så effektiva som vi kan vara. Undersökningar visar att produktiviteten inom byggbranschen idag släpar efter tillverkningsindustrin1 och byggindustrin är även en av de minst digitaliserade industrierna2. Detta gör att potentialen är stor. Mycket stor.

Vår bransch agerar också till stor utsträckning på en lokal marknad, utifrån lokala förutsättningar och erfarenheter. Ja, självklart använder vi oss av globla kompetens och erfarenhet i de projekt som genomförs idag, men sättet vi gör det kommer se helt annorlunda ut om 10 år. Då kommer lokala problem och utmaningar lösas med globala erfarenheter på ett långt mycket mer effektivt sätt jämfört med idag. Avancerade algoritmer kommer användas i stor utsträckning för att lösa komplexa tekniska problem, baserat på tillgänglig data och information.

Det kommer finnas mängder med både öppen data som kan användas av alla aktörer på marknaden, men även data som enskilda företag eller organsiationer kommer äga och ha tillgång till. Men det kommer inte handla så mycket om vem som har datan och informationen utan vem som kan samla in och använda sig av den på bästa sätt för att lösa olika problem och utmaningar. Eftersom utvecklingstakten bara kommer att öka kommer även kravet på att kunna använda datan på ett flexibelt sätt att vara central.


Source: Expert interviews; IHS Global Insight (Belgium, France, Germany, Italy, Spain, United Kingdom, United States); World Input-Output Database

Förändrade förutsättningar

Vilka tecken på förändring kan vi se redan idag? De global kunskapsnätverken blir bara  bättre och större för varje år, vilket gör världen mindre. Regeringar över hela världen sluter nya handelsavtal, vilket minskar gränserna mellan länders ekonomier. Automatisering hotar varje rutinuppgift, vilket innebär att en person kan göra mer och fler uppgifter. Ju mindre kreativt ditt jobb är, desto mindre säkert är det. Andelen mega-projekt blir större, och därmed ökar också komplexiteten. Infrastrukturinvesteringarna ökar i hela världen, och kommer bedöms öka i än större grad fram till år 20303. Beställarorganisationer har idag mer fokus på att få sina utmaningar lösta, än på hur processen för att komma dit ser ut. Detta fokus kommer bara att öka i framtiden.

Globala lösningar till lokala utmaningar

De nya förutsättningarna kommer medföra en stor förändring i sättet branschen och vi konsulter kommer att genomföra våra projekt redan om tio år. Globala konsultföretag har idag en unik position för att dra nytta av digitaliseringen utifrån dessa förutsättningar. Dock måste alla företag vara beredda på att konkurrensen kan komma från oväntade håll.

För att ge en bild av hur ett typiskt projekt kan komma att se ut om tio år, kan man se vad som är på gränsen till tekniskt möjligt idag. Tänk ett stort vägprojekt i Kapstaden, som ligger i en av de högsta tillväxtområden i världen år 2025. Projektet genomförs visserligen rent fysiskt på plats i Kapstaden, men den digitala utvecklingen kommer göra det möjligt att tillgodogöra sig global kompetens och erfarenhet på ett väldigt enkelt och intiutivt sätt. De lokala problem som uppstår i Kapstaden kommer enkelt kunna lösas utifrån globala erfarenheter.

Projektet genomförs via en molnbaserad sammarbetsplattform, där inbyggda algoritmer drar nytta av all erfarenhet från liknade projekt som genomförts av inblandade aktörer tidigare. Experter och team från flera olika delar av världen kan besöka arbetsplatsen virtuellt med hjälp av drönare. Algortimer, som använder öppen och företagsspecifik data, och de bästa experterna i världen kan lösa de utmaningar som uppstår i realtid på byggarbetsplatsen. Experterna behöver inte ens resa sig från sin arbetsplats i hemmet. Vi konsulter kommer ha global kompetens enkelt tillgängligt på den lokala byggarbetsplatsen. Människor kommer att samordna och leda arbetet – datorer kommer att utföra, d.v.s. göra grovjobbet. Detta är något som inte är långt bort tekniskt, men som kräver en stor förändring i sättet företagens, organisationernas och myndigheternas medarbetare jobbar och samarbetar.

Till sist handlar det om människor

Detta leder fram till den kanske viktigaste slutsatsen – att anpassning till digitaliseringen inte i första hand handlar om teknik utan människor. Om att i grunden ändra människors sätt att arbeta. Det handlar om att motivera för förändring. Det handlar om nya och tätare samarbeten mellan beställare, entreprenörer och konsulter i vår bransch. För att åstadkomma dessa förändringar finns ingen universal lösning, utan verktygen måste anpassas till respektive företags och organisations kultur och medarbetare. Naturligtvis innebär ett nytt tillvägagångssätt risker och utmaningar, men möjligheterna är mycket större än följden om vi inte förändrar oss. Branschen måste våga. Remember ”The Kodak moment”.

Anders Danielsson
– Avdelningschef, WSP Samhällsbyggnad

Källor:
1. http://www.mckinsey.com/industries/infrastructure/our-insights/the-construction-productivity-imperative
2. http://www.strategyand.pwc.com/reports/2012-industry-digitization-index
3. http://www.mckinsey.com/industries/infrastructure/our-insights/megaprojects-the-good-the-bad-and-the-better

Läs mer från WSP Roadmap:

 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown