• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Kollegor klädda i metallkostym

Robotar har hittills bara förekommit i industriföretag där de gjort stor nytta genom att avlasta arbetarna det fysiska arbetet. Men är det möjligt att robotarna nu får tillträde till kunskapsföretagen? Vänj er vid tanken för redan i dag finns goda exempel, till exempel Watson, på robotar som är programmerade att kunna leverera vad vi kallar AI, konstgjord intelligens.

 

Organisationer som präglas av att arbetet i huvudsak är intellektuellt, som innefattar beslutsfattande i flera led och som normalt kräver universitetsutbildning. Robotarna kan komma att spela rollen både som underordnad medarbetare, precis som i tillverkningsindustrin, som jämställd kollega eller varför inte som chef.

En robot som underställd

Att ha en underställd robot är väl något som alla kunskapsarbetare/tjänstemän drömmer om någon gång. Att ha någon som gör de där tråkiga rutinbedömningarna medan du själv kan ägna tiden åt att göra presentationen snyggare eller bättre. Eller varför inte en robot som enkelt hittar de filer du vill ha på din server? Här finns det redan i dag många exempel på att robotar eller algoritmer gör en stor del av sådana jobb. Titta bara på bankerna som har bytt människor mot datorer under lång tid, och snart kommer att minska personalen ytterligare som en följd av Bitcoin. Här finns det en stor skalfördel. Transaktionsvolymerna är så stora att det lönar sig att  utveckla algoritmer för att hantera dem.

I kunskapsföretagen har vi ofta små volymer men i nästa skede blir även detta arbete möjligt att digitalisera. Man kan bara tänka på hur advokater kommer att tappa marknad när robotar söker fram alla tänkbara  rättsfall och praxis och drar slutsatser om sannolikheten för en fallande dom. För oss som kunder kommer juristräkningarna att bli mer acceptabla. Ingenjörsföretagen kommer att ha modeller för att ta kundens skiss på en ny villa till färdig ritning med funktionsbeskrivningar och inköpshandlingar.

En robot som kollega

Den stora möjligheten i kunskapsföretaget är sannolikt att få en robot som kollega. Möjligheten här är att robotar och människor jobbar tillsammans och fördjupar analyser och ser helt nya möjligheter som gör att man kan kliva framåt i värdekedjan. Camille Nichita är CEO för Gongos som säljer analyser till konsumentindustrin. Big data skulle egentligen kunna radera ut hennes företag eftersom algoritmer kan plocka fram allt om kundernas köpbeteende. Men hon menar att big data ger hennes medarbetare en möjlighet att göra djupare analyser och att analysera ”varför” bakom de stora datamängderna och dessutom lägga till de humana aspekterna på analysen. Det handlar om ett interaktivt samarbete som går fram och tillbaka mellan människa och robot. Detta synsätt skapar helt nya sätt för hur företag ska ledas och hur medarbetarna hittar nya framgångsfaktorer.

En robot som chef

Även om vi kan acceptera en robot som underställd eller som kollega har vi nog svårt att acceptera en robot som chef. Men vad är det egentligen chefen gör i det moderna företaget? Det handlar om att säkerställa leverans och kvalitet, utveckla och behålla sina medarbetare. Vad gäller leverans och kvalitet har kanske ”robotarna” redan tagit över en del av arbetet.

I ingenjörsverksamhet avslöjar numera BIM-modeller ganska fort om du gör ett designfel som inte är kompatibelt med helheten. Den ser också till att du levererar i tid eftersom den kan bedöma den kritiska tiden för din leverans så att den totala leveransen kan ske i tid. I mer utvecklade modeller kommer leveransen att övervakas än mer strikt vilket gör att framförallt chefer i mellanställning och så kallade team leaders inte behövs i samma utsträckning.

Utveckling i kunskapsföretag handlar mindre om utbildning på skolbänken och mer om att få en bred erfarenhet genom att delta i nya och spännande uppdrag. Skolbänksundervisningen har vi redan i stor utsträckning datoriserat genom så kallade interaktiva e-learnings och webinarer med chattar som gör att vi kan massutbilda utan att använda lärare. Att arbeta i nya uppdrag skulle kunna möjliggöras i en mer robotiserad värld. Tidigare har vi varit rädda för att sätta personer på helt nya utmaningar eftersom det skapar risker för att kunna leverera med kvalitet och i tid. Har man en robot som lärande och kontrollerande kollega kan det blir möjligt.

 

Robotiserad personalvård

Att behålla sina medarbetare handlar om att de ska må bra både fysiskt  och psykosocialt, samt att de ska vara motiverade. Den fysiska miljön är idag sällan ett stort problem, utan i stället är det de psykosociala problemen som växer. Det chefer idag måste kunna hantera är utbrändhet samt alkohol- och drogproblem. För att kunna hantera det måste man observera sina medarbetare, men även kunna konfrontera enskilda individer med dessa observationer. Detta är ingen enkel uppgift då vi idag sällan ser våra medarbetare.

Många kontor har idag aktivitetsbaserade kontorslokaler, medarbetarna jobbar också i stor utsträckning hos kund eller i hemmet. Således blir möjligheten att observera medarbetarnas beteende liten. I framtiden kanske det löses genom att alla medarbetarna när de loggar in slår på sitt ”må bra”-armband där puls, blodtryck och  blodvärden med mera registreras. Chefen  får sedan i stället för en övertidsjournal en ”må bra”-journal varje månad där hon eller han kan avläsa hur medarbetarna mår. Detta ger också ett utmärkt underlag för att konfrontera medarbetaren med fakta. Men än så länge finns det sannolikt ingen bra metod för att ersätta det viktigaste av alla chefsknep – att se sina medarbetare och att ge dem feedback.

Sammantaget finns det många delar i chefsledet som kan ersättas av robotar och sannolikheten är stor att antalet chefer om 10-15 år är väsentligt lägre än idag.

Siv Axelsson
– f.d. HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige

Statistik i grafiskt bildmaterial från SocietyLab, en undersökningstjänst från WSP Analys och strategi (2016).

Läs mer från WSP Roadmap:

 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown