• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Nyheter
WSP generalkonsult vid projektering av Lunds spårvagnsdepå corner
17 januari, 2017

WSP generalkonsult vid projektering av Lunds spårvagnsdepå

Region Skåne och Regionfastigheter/Regionservice har gett WSP uppdraget att som generalkonsult ansvara för projekteringen av Lunds nya spårvagnsdepå. Uppdraget startade i december 2016 och löper un...

WSP förvärvar ProVAb AB och stärker inom området VA-Process corner
3 januari, 2017

WSP förvärvar ProVAb AB och stärker inom området VA-Process

WSP förvärvar ProVAb AB ett konsultföretag med bred kompetens inom vattenrening, avloppsrening och automatisering. Förvärvet är ytterligare ett steg i WSPs tillväxtstrategi att bli ledande inom sam...

Effektivare enrgianvändning en förutsättning för alla Agenda 2030-mål corner
30 december, 2016

Effektivare enrgianvändning en förutsättning för alla Agenda 2030-mål

WSPs analys visar på att effektivare energianvändning underlättar uppfyllandet av samtliga Agenda 2030-mål.

Nya fiskvägar planeras i Stångån corner
22 december, 2016

Nya fiskvägar planeras i Stångån

Det ska bli enklare för fiskarna att vandra i Linköpings kommun. WSP har fått i uppdrag av Tekniska verken i Linköping AB att ta fram teknisk beskrivning och samrådsunderlag för hur man lämpligast ...

Marken under staden börjar kartläggas corner
22 december, 2016

Marken under staden börjar kartläggas

Mark är en bristvara i många städer och undermarken är därför en viktig resurs för stadsutvecklingen. WSP ska nu kartlägga olika intressenters syn på och erfarenheter av undermarkens nyttjande. Kar...

 
 
 
Vi söker nya medarbetare
1510 Aktuella lediga jobb
23 Länder
Följ WSP Sverige:

Följ oss och ta del av nyheter, bloggar, spännande referensprojekt, inbjudningar till seminarier och events, branschnyheter och mycket mer.

Kalender
19 januari 2017

Välkommen till WSPs Stadsbyggnads-Quiz (Göteborg)

Kom och testa dina planerings- och arkitekturkunskaper mot andra branschkollegor.

09 maj 2017

Klimatanpassning – analysera behov, prioritera åtgärder och ta fram handlingsplaner

Arbetar du med klimatanpassningsfrågor? Vill du ha verktyg för att kunna ta fram handlingsplaner och strategier för klimatanpassning?

 
 
 
 
 
Våra senaste blogginlägg
{{blogPost.ShortDescription}}

 
 
Delta i våra utbildningar

För ett kunskapsföretag som WSP är det också naturligt att dela med sig av senaste forskningsrön, teknikkunskap samt lagar och regelverk. WSP erbjuder en mängd utbildningar, kurser och seminarier.