• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Vindkraft

WSP har en unik, samlad spetskompetens inom storskaliga energi- och infrastrukturprojekt samt miljö. Vi erbjuder både bredd och expertkunskap och kan lösa såväl komplexa som vardagliga uppdrag.

 

WSP har god erfarenhet av både helhetsprojekt, men har även kompetens inom varje del av ett vindkraftsprojekt. Vi erbjuder specialisttjänster vid planering, förprojektering, tillståndsprocess, projektering, byggnation och drifttagande. Vi kan även bidra med erfarna projektledare för att hålla ihop samtliga delområden.

WSP har en multidisciplinär organisation där lokala och centrala resurser är
anpassade till beställarens organisation och projektets behov. En mycket stabil lokal förankring samt nära relationer med kunder och samarbetspartners, tillsammans med WSPs globala nätverk, är vår styrka. WSP är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöledningsstandarden ISO 14001. Miljöarbetet är en naturlig del av vårt kvalitetsarbete i projekten. 

Strategiska samarbeten stärker vårt erbjudande

Via Nordic Wind Power Group samordnar vi med bolagets vindkraftresurser i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans uppgår vi idag till ca 100 konsulter. Vi har ett nära samarbete med Multiconsult, ett norskt konsult- och ingenjörsföretag med 1 400 anställda.

Genom energinätverket Future Energy har vi nära kontakter med WSP i övriga delar av världen och kan nyttja den erfarenhet från havs- och landbaserad vindkraft som finns här. Future Energy är ett nätverk med experter inom såväl vindkraft som vattenkraft, biogas, sol- och geoenergi samt smarta elnät och energieffektiviseringar. 

Referenser gällande vindkraft

Ett urval av våra referenser gällande vindkraft finns samlade på en sida.

Mer information / relaterade tjänster inom WSP

Mer information om de tjänster vi erbjuder finns i vår broschyr (pdf) samt på nedanstående webbsidor.

 

 

Mer information och referensuppdrag?:

Ola Trulsson
Ola Trulsson
Ring oss 010-722 50 00